โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

🎉🎉กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นกิจกรรมที่มอบทั้งความรู้ 🧑🏻‍🔬และความสนุกให้กับนักเรียน 👩🏻‍🎨 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะด้านต่าง ๆ ทั้งการแก้ปัญหา และการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษาอย่างมีความสุข

 


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า