โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่ »

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ⏩ เวลา 08.00 - 12.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ⏩ เวลา 12.00 - 16.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร รับมอบหนังสือในโครงการหนังสือเพื่อน้อง จากบริษัท ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) ขอขอบคุณ SE-ED CSR ที่ส่งมอบหนังสือดีๆ ให้แก่เด็กๆ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร #SE-ED CSR #โครงการหนังสือเพื่อน้อง #ปลูกความรู้

โหลดโพสต์เพิ่ม
ไม่พบผลการค้นหา