โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

บทความ Read more »

🎉🎉กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นกิจกรรมที่มอบทั้งความรู้ 🧑🏻‍🔬และความสนุกให้กับนักเรียน 👩🏻‍🎨 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะด้านต่าง ๆ ทั้งการแก้ปัญหา และการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษาอย่างมีความสุข

โหลดโพสต์เพิ่ม
ไม่พบผลการค้นหา